Zachód ODDAŁ Polskę ZSRR już w 1941 roku. Rozmowa z Andrzejem Nagórskim.